About Us

De website Racinglife.nl is een produkt van Motorsport Media Promotion.

Contact:

racinglife.nl@gmail.com

– Racinglife.nl publiceert bepaalde ingestuurde persberichten, die o.a. via een knop in het menu geraadpleegd kunnen worden. Het spreekt voor zichzelf dat dit externe teksten zijn waarvoor niet Racinglife.nl maar wel de opdrachtgever die het persbericht liet schrijven alle verantwoordelijkheid draagt. Die verantwoordelijkheid geldt zowel voor de inhoud van het persbericht als voor het taalgebruik, de meegeleverde foto´s en de juistheid van de informatie. Racinglife.nl en de medewerkers aan deze website kunnen daarnaast ook voor de inhoud van andere artikels niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden, aangezien er nooit een garantie is dat deze artikels vrij zijn van (zet)fouten.

– Deze website bevat koppelingen naar externe websites van derden, waarbij Racinglife.nl geen enkele zeggenschap heeft over de inhoud en de presentatie van deze websites. Racinglife.nl kan voor die inhoud en/of presentatie dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden. Evenmin kan Racinglife.nl aansprakelijk gesteld worden voor directe/indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoeken van de website of de onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

– Overname en gebruik van foto’s of artikels, ook gedeeltelijk, is niet toegestaan. Wenst U toch iets over te nemen dat op Racinglife.nl verschenen is, neem dan contact op met ons via bovenstaand E-mail adres. Elke inbreuk met betrekking tot auteursrechten kan leiden tot een juridische vervolging.