Varia – Uitspraak beroepsprocedure: 4 jaar schorsing bevestigd voor Anthony Kumpen!

NWES

De uitspraak van de beroepsprocedure die Anthony Kumpen aanspande tegen het eerder uitgeproken dopingvonnis (Lees HIER) is gekend. Helaas voor de Hasselaar levert die uitspraak geen kwijtschelding of strafvermindering op: Kumpen wordt effectief vier jaar geschorst en mag aan geen enkele sportcompetitie deelnemen. Het was de Belgische krant “Het Belang van Limburg” die het nieuws deze ochtend als eerste publiek maakte. Gezien ook het WADA (Wereld Anti Doping Agentschap) op de hoogte werd gebracht van de schorsing geldt deze dus wereldwijd tot 14 september 2022 en is hij dus uitgesloten van deelname aan “enige sportactiviteit als sporter in eender welke hoedanigheid”.

Een eerdere persverklaring van Anthony Kumpen (Lees HIER) bracht dus geen aarde aan de dijk en gezien deze tegenstrijdig was met de verklaringen die hij had afgelegd in een eerdere hoorzitting was beroepsprocedure in feite zo goed als nutteloos. Met de schorsing komt er een (voorlopig of definitief ?) einde aan de autosportloopbaan van Anthony Kumpen, die zowel internationaal als nationaal jarenlang diverse successen wist te boeken (o.a. zes overwinningen in de Zolder 24 Hours). Het is ons niet bekend of Anthony Kumpen de uitspraak van de beroepsprocedure zal aanvechten bij een hogere rechtbank. Het lijkt ons dat dit gezien het eerdere verloop van “affaire” geen enkele zin heeft.

Ook een procedurefout aanvechten (Raad van State) – wegens wat Kumpen in zijn persverklaring aanhaalde als dat de voorlopige schorsing niet op de correcte manier werd gecommuniceerd aan o.a. de sportfederatie – zal met 99,99% zekerheid niks opleveren. Het is immers net de sportfederatie (RACB Sport) die – al dan niet onvrijwillig – het vonnis open en bloot gedurende een korte tijd publiceerde op haar website. Toegankelijk voor iedereen… Of het toeval is of niet laten we buiten beschouwing, maar wonder boven wonder was kort daarna het vonnis niet meer “zichtbaar” en geeft de pagina van de RACB Sportrechtbank tot op heden een foutmelding. Ironisch genoeg is Paul Kumpen (de vader van Anthony en een man met een staat van verdienste om U tegen te zeggen) vice voorzitter van RACB…

De successen die het team PK Carsport (ook onder de naam PeKa Racing, GLPK Racing) in het verleden opstapelde zijn grotendeels aan hem te danken en opvallend genoeg ging het met PK Carsport toch wat bergafwaarts sinds Paul Kumpen er de touwtjes deels in andere handen liet. Wat deze affaire betekent qua verdere deelname van PK Carsport aan de NASCAR Whelen Euro Series en/of Belcar is momenteel koffiedik kijken.